Moties


« Terug


ID2592
OnderwerpBegroting 2018: Totale projectkosten vermelden op borden van projecten met meerdere stakeholders.
InhoudPS verzoeken GS: bij projecten waarbij meerdere stakeholders zijn betrokken bij de uitvoering in overleg te gaan met betreffende stakeholders om (na hun goedkeuring) ook daar de totale projectkosten op de borden te vermelden.
NummerM104-2017
StatusAangenomen
IndienerBezaan, I.A. (PVV)
Mede-indienerSluijs, D.J. van der (PVV)
FractiePVV
PortefeuillehouderPost, E.
StemverhoudingTegen: PvdD/CU-SGP. Voor: overige fracties.
Datum PS11/6/2017
Behandelen inM&F
Stand van zaken GS19-4-2018 PS zijn geïnformeerd per brief en het voorstel is om de motie als afgedaan te beschouwen. Op 17 mei op de agenda van de commissie M&F met het voorstel het presidium te adviseren motie 104-2017 af te doen. 04-05-2018: uit besluitenlijst GS 24-04-2018: Het college besluit: 1. PS via brief te informeren over de afhandeling van motie 104, inzake het vermelden van de totale projectkosten op bouwborden; 2. aan PS voor te stellen motie 104 als afgedaan te beschouwen. 12-02-2018 Momenteel is er een inventarisatie gaande om te onderzoeken hoe er uitvoering gegeven zal worden aan deze motie. 14-1-2018 Het rapport van de milieufederatie zal binnenkort in GS behandeld worden en ter beschikking worden gesteld aan PS. GS werken aan een Living Lab voor Natuurinclusieve Landbouw.
Voorstel Presidium17-05-2018: De motie kan worden afgevoerd van de lijst (brief 1055889/1055900 van GS over afdoening voorgelegd aan commissie M&F 17 mei 2018). Voorstel: motie afdoen. 12-04-2018: Afdoeningsvoorstel wordt verwacht in de commissievergadering van 17 mei. Daarna wordt de commissie gevraagd de motie af te voeren van de lijst.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 11-06-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM104-2017.pdf