Moties


« Terug


ID2640
OnderwerpWerkgroep Jeugdparticipatie
InhoudPS verzoeken: opnieuw een werkgroep Jeugdparticipatie in te stellen; • Deze werkgroep Jeugdparticipatie opdracht te geven om bij de behandeling van de begroting 2020 met voorstellen te komen die bijdragen aan het verbeteren van de betrokkenheid van de Noord-Hollandse jeugd bij het politieke en bestuurlijke proces; • Daarin mee te nemen de bestaande activiteiten op dit gebied, als ook nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld een ‘Jongerenstaten en JongerenCdK’
NummerM34-2019
StatusAangenomen
IndienerDoevendans, S. (PvdA)
Mede-indienerEverduim, G. (DENK)
Hoogervorst, W. (SP)
Kapitein, A.C. (D66)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Kocken, R.P.M. (GroenLinks)
Kuiper-Kuijpers, C.D.M. (CDA)
Larson, C.R. (VVD)
Soest, van W. (50PLUS/PvdO)
Zoon, F.A.S. (PvdD)
FractiePvdA, GroenLInks, SP, CDA, DENK, 50PLUS/PVDO, PvdD, ChristenUnie, D66, VVD
PortefeuillehouderDijk van, A.
Stemverhoudingtegen: FvD voor: overige fracties
Datum PS7/8/2019
Behandelen inPresidium
Stand van zaken GS02-09-2019: In het Presidium op 9 september wordt gevraagd welke Statenleden zitting wil nemen in de werkgroep jeugdparticipatie. Daarna kan de werkgroep, met ondersteuning van de griffie (communicatieadviseur) van start gaan met de opdracht zoals deze geformuleerd is in de motie.
Voorstel Presidium05-12-2019: De werkgroep is ingesteld en actief. In het presidium van 16 december 2019 is een memo van de werkgroep met voorstellen en nadere financiering ingebracht door de werkgroep. De werkgroep blijft deze Statenperiode actief, tenzij de werkgroep zelf met een voorstel komt dat zij kan worden opgeheven. Daarmee is uitvoering gegeven aan de motie kan deze worden afgedaan. Voorstel: motie afdoen. 19-09-2019: De werkgroep is ingesteld en heeft 4 leden uit PS. De werkgroep gaat met de opdracht uit de motie het werk en komt met voorstellen bij de behandeling van de Begroting 2020. 27-08-2019: komt aan de orde in presidium van 9-9-2019.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 16-12-2019
AgendapuntPS-vergadering 08-07-2019 > 10 Kaderbrief 2020 (VD-51).
Afgedaan met tekst
BijlageM34-2019 aangenomen ONLINE VERSIE.pdf