Moties


« Terug


ID2606
OnderwerpMotie vreemd aan de orde van de dag inzake verkenning grasmengsels voor de paardenhouderij. AANGEHOUDEN
InhoudPS dragen Gedeputeerde Staten op om: Een verkenning op te stellen naar de mogelijkheden om paardenhouders te ondersteunen in het omschakelen naar een bloemrijk graszaadmengsel.
NummerM 01-2018
StatusAangehouden
IndienerKramer, F.J. (GroenLinks)
FractieGroenLinks
PortefeuillehouderBond, J.
Stemverhouding
Datum PS2/12/2018
Behandelen inNLWM
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium1-11-2018: cie NLWM gaat akkoord met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 15-10-2018: afdoening van deze motie zal in de commissie NLWM van 29-10-2018 worden besproken. 20-02-2018: reden aangehouden motie uit notulen PS 12-02-2018: "De heer KRAMER (GL): Dit gehoord hebbende, wil ik hem aanhouden en dat hij terugkomt op het moment dat wij over natuurinclusieve landbouw praten."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 12-11-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM 1 -2018.pdf