Moties


« Terug


ID2681
OnderwerpDierenverzorgers verdienen ook hulp in crisistijden
InhoudPS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om: ­ gelet op de urgentie van de problematiek, het volgende te doen om in het kader van coronamaatregelen ook opvangcentra voor wilde dieren financiële hulp te bieden; ­ te onderzoeken of deze steun kan voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de motie over het noodfonds sociale infrastructuur, waarin onder andere wordt gesproken van cofinanciering door gemeenten, het bovenlokale belang en een urgente financiële situatie veroorzaakt door de corona maatregelen en hierover P5 te informeren; ­ als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden en financiële en organisatorische steun alsnog gerechtvaardigd is op basis van de taken en inzet van de provincie voor dierenopvang-organisaties, hiervoor uiterlijk bij de begroting 2021 een voorstel aan P5 voor te leggen; ­ deze extra steun te dekken uit Programma Ruimte, onderdelen Landbouw en Economie.  Fractie PvdD wenst aantekening voor de motie te stemmen; is blij met de beantwoording van GS; wil meedelen dat het wel over de tekst gaat zoals die daadwerkelijk in stemming wordt gebracht.
NummerM50-2020
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
Bezaan, I.A. (PVV)
Mantel, I.J.M. (FvD)
Soest, van W. (50+/PvdO)
Kapitein, A.C. (D66)
Er, A. (GroenLinks)
Jellema, A.A.J. (PvdA)
FractiePvdD, SP, PVV, FVD, 50PLUS/PvdO, D66, GroenLinks, PvdA
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingUnaniem aangenomen. (Afwezig: Fractie Denk)
Datum PS6/29/2020
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS15-07-2020 Voor de uitvoering van deze motie zijn de voorstellen uit Noord-Holland Noord en MRA in verband met motie 41 van belang. Deze voorstellen worden uiterlijk 1 oktober ingediend.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM50-2020 Aangenomen.pdf