Moties


« Terug


ID2630
OnderwerpMaak alle kosten Formule 1 inzichtelijk AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: - alle kosten die gemaakt worden in verband met het mogelijk maken van de Formule 1 inZandvoort, inclusief indirecte kosten en naar voren gehaalde investeringen, bij te houden en PS daarover te rapporteren,
NummerM21-2019
StatusAangehouden
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerZoon, F.A.S. (PvdD)
FractieChristenUnie, Partij voor de Dieren
PortefeuillehouderTekin, A.
Stemverhoudingnvt
Datum PS5/27/2019
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS
Voorstel Presidiumnovember 2019: Presidium 4-11-2019 heeft besloten om de aangehouden moties niet meer op een lijst bij te houden. Derhalve worden alle nog openstaande aangehouden moties afgedaan. 29-10-2019: uit notulen PS 27-05-2019: "De heer KLEIN (CU): Voorzitter. Ik heb even overlegd met de mede-indieners en andere Statenleden. Ik stel voor om deze motie aan te houden tot bij de behandeling van het coalitieakkoord." (De heer Klein (ChristenUnie) wil de motie aanhouden totdat er meer gegevens beschikbaar zijn.)
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPresidium 04-11-2019
AgendapuntPS-vergadering 27-05-2019 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM21-2019 -aangehouden-