Moties


« Terug


ID2802
OnderwerpMotie Extra inzet op besparing van energiegebruik door provincie
InhoudPS verzoeken GS: • om te inventariseren welke extra energiebesparingsmogelijkheden de provincie op korte termijn zou kunnen realiseren (‘quick wins’) en deze breed binnen de Organisatie toe te passen.
NummerM174-2022
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Kanik, E.B. (D66)
Koyuncu, S. (DENK)
Soest, van W. (Partij van de Ouderen)
Alberts, R. (SP)
Berg, D.J. van den (JA21)
Andel, W. van (CDA)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
FractieChristenUnie, PvdD, D66, DENK, 50PLUS/Partij van de ouderen, SP, JA21, CDA, PvdA
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD/FvD/PVV/Liberaal NH. Voor: Overige Fracties. Afwezig Fractie Baljeu.
Datum PS9/19/2022
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS02-11-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 01-11-2022: Provinciale Staten vragen in motie 174-2022 om te inventariseren welke extra energiebesparingsmogelijkheden de provincie op korte termijn zou kunnen realiseren (quick wins) en deze breed binnen de organisatie toe te passen. De provincie heeft zeer energiezuinige nieuwbouwpanden en heeft sinds voorjaar 2022 extra maatregelen genomen. Per 1 november 2022 worden nog extra maatregelen genomen. Besluit GS: 1. Provinciale Staten via brief te informeren over de afhandeling van motie 174-2022, inzake extra inzet op besparing van energiegebruik door de provincie; 2. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie 174-2022 als afgedaan te beschouwen. 27-10-2022 Beantwoording van motie 174 wordt begin november voorgelegd aan GS. In de beantwoording is aangegeven dat de kansen voor energiebesparing in de infrastructuur (Openbare Verlichting) nog in onderzoek zijn. De resultaten hiervan zullen naar verwachting eind 2022 gereed zijn
Voorstel Presidium1-12-2022: Commissie RWK van 28-11-2022 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 02-11-2022: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie RWK.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 19-12-2022
AgendapuntPS-vergadering 19-09-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM174-2022 AANGENOMEN.