Moties


« Terug


ID2805
Onderwerp Motie Deelname provincie Noord-Holland aan komende edities Canal Parade.
InhoudPS verzoekt Gedeputeerde Staten: - Om ook de komende edities van de Canal Parade met een gezamenlijke provincieboot deel te nemen en ernaar te streven dat alle twaalf provincies meevaren; - Om bij de komende edities nog zichtbaarder te zijn door de gezamenlijke provincieboot nog feestelijker aan te kleden.
NummerM182-2022
StatusAangenomen
IndienerTerwal, K.J. (VVD)
Mede-indienerGielen, A. (GroenLinks)
Kanik, E.B. (D66)
Carton, J.J. (PvdA)
Heijnen, D.G. (CDA)
Alberts, R. (SP)
FractieVVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP
PortefeuillehouderKocken, R.
StemverhoudingTegen: JA21, PVV, ChristenUnie, DENK. Voor: Overige fracties. Afwezig: Fractie Baljeu en fractie FvD.
Datum PS10/10/2022
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS23-01-2023 De belangstelling vanuit andere provincies om al in 2023 gezamenlijk mee te doen is in verband met de aankomende verkiezingen en de collegewissels niet groot. Als bekend is of en zo ja hoeveel andere provincies al in 2023 willen meedoen volgt een update richting Provinciale Staten. 19-10-22 De provincie is in overleg met andere provincies om te onderzoeken welke provincies allemaal mee willen doen. Daarna volgt een aanmelding voor deelname voor Pride 2023. Of de boot van de provincies daadwerkelijk in 2023 opnieuw mag deelnemen wordt daarna beoordeeld door de organisatie, waarna bij te veel aanmeldingen loting volgt.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 10-10-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM182-2022 AANGENOMEN.