Moties


« Terug


ID2782
OnderwerpMotie Natte weilanden bij de Oeverlanden in NNN opnemen
InhoudPS verzoekt GS: Te onderzoeken of het mogelijk is om deze twee weilanden in het NNN op te nemen, zodat er een mooi en logisch afgerond natuurgebied ontstaat.
NummerM61-2022
StatusAangenomen
IndienerAlberts, R. (SP)
Mede-indienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mülder, H.S. (D66)
FractieSP, D66, PvdD,
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, FvD, PVV, Liberaal N-H Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS5/23/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS19-01-2023 We zijn ambtelijk in gesprek met de Luchtverkeersleiding, een van de eigenaren. De vraag is ook gesteld aan Rijkswaterstaat, de andere eigenaar met een groot deel van de grond. Het antwoord daarop is nog niet ontvangen. De gemeente Amsterdam heeft laten weten dat het begrenzen als NNN niet strookt met de uitgangspunten voor dit deel van de Oeverlanden in de Omgevingsvisie2050 van Amsterdam. 28-10-2022 Geen wijzigingen. 22-08-2022 Zodra de motie compleet is (wij wachten op een kaart) kan deze motie in behandeling worden genomen.
Voorstel Presidium29-11-2022: uit bijlage cie RWK 28-11-2022 stand van zaken moties: De motie is in behandeling. De eigenaren van de desbetreffende gronden is gevraagd hoe zij tegen de herbegrenzing aankijken.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 23-05-2022 > 10 Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-14).
Afgedaan met tekst
BijlageM61-2022 AANGENOMEN