Moties


« Terug


ID2646
OnderwerpAanleggen Erfgoedregisters Noord-Hollandse Gemeenten
InhoudPS verzoekt Gedeputeerde Staten de Noord-Hollandse gemeenten zonder erfgoedregister op te roepen om een erfgoedregister aan te leggen.
NummerM39-2019
StatusAangenomen
IndienerKohler, G.H.J. (FvD)
Mede-indiener
FractieFvD
PortefeuillehouderPels, Z.
StemverhoudingTegen: GroenLinks, VVD, PvdA, ChristenUnie. Voor: overige fracties (fractie DENK afwezig).
Datum PS9/30/2019
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS05-02-2020 In de PS-vergadering van 3 februari jl. hebben de Staten ingestemd met het voorstel van het Presidium om deze motie als afgedaan te beschouwen. 28-11-2019: uit besluitenlijst GS d.d. 26-11-2019: Besluit: 1. Het antwoord op Motie 39 inzake het aanleggen van erfgoedregisters door Noord-Hollandse gemeenten vast te stellen; 2. Provinciale Staten via bijgaande brief te verzoeken Motie 39-2019 als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium23-01-2020: Commissie EFB van 20-01-2020 heeft ingestemd met afdoening van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 28-11-2019: Naar alle waarschijnlijkheid op 20 januari 2020 een afdoeningsvoorstel van GS in commissie EFB.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 03-02-2020
AgendapuntPS-vergadering 30-09-2019 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM39-2019 aangenomen -online versie-.pdf