Moties


« Terug


ID2653
OnderwerpUrgenda-maatregelen
InhoudPS roepen het college van GS op: • de door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en per maatregel te bekijken waar de provincie actief mee aan de slag kan; • PS zo snel mogelijk daarover te informeren;
NummerM69-2019
StatusAangenomen
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indienerGielen, A. (GroenLinks)
FractiePvdD, Groenlinks
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD, FvD, CDA, PVV, 50+/PVDO Voor: overige fracties Afwezig: fractie Baljeu
Datum PS11/11/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS22-09-2020: Uit besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema. In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur, duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-uitstoot. Besluit GS 08-09-2020: 1. Het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen; 2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS aan te bieden; 3. PS te verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/18-11-2019, M106/18-11-2019, M107/18-11-2019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019, M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als afgedaan te beschouwen. 15-07-2020 Wordt meegenomen in actieprogramma klimaat 25-03-2020 wordt meegenomen in het actieprogramma Klimaat. 03-02-2020 Uitwerking wordt meegenomen in het actieprogramma Klimaat.
Voorstel Presidium22-09-2020: voorstel Presidium volgt nog. 25-08-2020: in cie RWK van 24-08-2020 heeft de gedeputeerde gemeld dat het Actieprogramma Klimaat in de commissievergadering RWK van 19 oktober op de agenda komt en dat in diezelfde vergadering een voorstel zit om motie 69-2019 af te doen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM69-2019 AANGENOMEN online versie.pdf