Moties


« Terug


ID2621
OnderwerpVerduurzaming wegaanleg en -onderhoud
InhoudPS verzoeken GS; De klimaatbijdrage en daarmee verduurzaming van wegaanleg en -onderhoud nadrukkelijk mee te nemen in de nieuwe gebiedscontracten en hierover te rapporteren in de jaarrekening
NummerM56-2018
StatusAangenomen
IndienerDuijn, E.M. van (PvdA)
Mede-indienerGraaf, H.J. de (CDA)
Hietbrink, A. (GroenLinks)
Hoogervorst, W. (SP)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Leever, J.H. (ONH)
Tijssens, A.E. (D66)
Zoon, F.A.S. (PvdD)
FractiePvdA, D66, CDA, CU-SGP, ONH, PvdD, GL, SP
PortefeuillehouderTekin, A.
StemverhoudingUnaniem aangenomen
Datum PS11/12/2018
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS23-04-2020 Uitwerking vindt plaat in het kader van het uitvoeringsprogramma energietransitie NZKG en NHN. Wij stellen voor deze motie als afgedaan te beschouwen 24-4-2020 Meerdere initiatieven lopen in het kader van verdere verduurzaming binnen wegaanleg en wegonderhoud. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van zonnefietspaden in samenwerking met Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant waartoe onlangs een samenwerkingsovereenkomst is getekend. Met de gebiedscontractanten is op verschillende niveaus overleg om een goede verbinding te maken tussen de duurzaamheidsambities van Provincie Noord-Holland en de ambities van de gebiedscontractanten. Een lopend initiatief is het toepassen van duurzamere asfaltmengsels voor wegonderhoud. In de jaarrekening 2019 wordt verder verslag gedaan van de vorderingen van verduurzaming van wegaanleg en wegonderhoud. De verduurzaming is een vast onderdeel van de gebiedscontracten geworden hier wordt continu rekening mee gehouden. Wij verzoeken met deze stand van zaken om de motie als afgedaan te beschouwen. 27-08-2019: Idem stand van zaken 31-1-2019 27-03-2019: idem. 31-1-2019: We zullen dit meenemen in de voorbereiding voor de nieuwe gebiedscontracten. Ook zijn we nu al bezig met allerlei initiatieven om onze wegenaanleg-en onderhoud verder te verduurzamen, vooral in de vorm van pilots, denk aan Solaroad. Ook stellen we de gebiedscontractanten in staat om met duurzame innovaties te komen.
Voorstel Presidium27-02-2020: afdoeningsvoorstel komt nog aan de orde in een commissievergadering van M&B.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS 12-11-2018 > 13 Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2019-2026 (VD-62).
Afgedaan met tekst
BijlageM56-2018.pdf