Moties


« Terug


ID2621
OnderwerpVerduurzaming wegaanleg en -onderhoud
InhoudPS verzoeken GS; De klimaatbijdrage en daarmee verduurzaming van wegaanleg en -onderhoud nadrukkelijk mee te nemen in de nieuwe gebiedscontracten en hierover te rapporteren in de jaarrekening
NummerM56-2018
StatusAangenomen
IndienerDuijn, E.M. van (PvdA)
Mede-indienerGraaf, H.J. de (CDA)
Hietbrink, A. (GroenLinks)
Hoogervorst, W. (SP)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Leever, J.H. (ONH)
Tijssens, A.E. (D66)
Zoon, F.A.S. (PvdD)
FractiePvdA, D66, CDA, CU-SGP, ONH, PvdD, GL, SP
PortefeuillehouderTekin, A.
StemverhoudingUnaniem aangenomen
Datum PS11/12/2018
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS27-08-2019: Idem stand van zaken 31-1-2019 27-03-2019: idem. 31-1-2019: We zullen dit meenemen in de voorbereiding voor de nieuwe gebiedscontracten. Ook zijn we nu al bezig met allerlei initiatieven om onze wegenaanleg-en onderhoud verder te verduurzamen, vooral in de vorm van pilots, denk aan Solaroad. Ook stellen we de gebiedscontractanten in staat om met duurzame innovaties te komen.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS 12-11-2018 > 13 Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2019-2026 (VD-62).
Afgedaan met tekst
BijlageM56-2018.pdf