Moties


« Terug


ID2638
OnderwerpOV-frequentie Oostzaan en Landsmeer
InhoudPS verzoeken GS een zienswijze in te dienen om de minimale frequentie voor Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan de verbindende lijnen.
NummerM30-2019
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerHoogervorst, W. (SP)
Kuiper-Kuijpers, C.D.M. (CDA)
Steeman, M.C. (D66)
Gringhuis, J. (GroenLinks)
FractiePvdD, SP, CDA, D66 en GroenLinks
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingVoor: alle fracties
Datum PS7/8/2019
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS30-03-2020 Dit onderwerp is meegenomen in de zienswijze van GS die ambtelijk verstuurd is (brief met kenmerk 1229931/1246002 d.d. 17 juli 2019). Genoemde brief + reactie Vervoerregio stond op de c-agenda van de cie M&B van 28 oktober 2019. https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=fff04d18-3047-4235-a36c-3fdebb5a9f50&FoundIDs=&year=2019 Wij stellen voor deze motie als afgedaan te beschouwen. 19-08-2019: Dit onderwerp is meegenomen in de zienswijze van GS die ambtelijk verstuurd is (brief met kenmerk 1229931/1246002 d.d. 17 juli 2019).
Voorstel Presidium12-06-2020: een brief met afdoeningsvoorstel wordt nog verwacht en besproken in een commissievergadering van RWK.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 08-07-2019 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM30-2019 aangenomen ONLINE VERSIE.pdf