Moties


« Terug


ID2588
OnderwerpKaderbrief 2018; Smart Mobility.
InhoudPS dragen het college van GS op: * te onderzoeken hoe, bij het selecteren van projecten voor Smart Mobility, een evenwichtige verdeling van de geplande investeringen per vervoersmodaliteit gerealiseerd kan worden; * in analogie met het PMI ook de projecten voor Smart Mobility onder te brengen in een meerjarenprogramma waarover het college periodiek rapporteert, zodat deze projecten gevolgd en geëvalueerd kunnen worden.
NummerM48-2017
StatusAangenomen
IndienerDuijn, E.M. van (PvdA)
Mede-indienerGraaf, H.J. de (CDA)
Tijssens, A.E. (D66)
FractiePvdA, D66, CDA
PortefeuillehouderPost, E.
StemverhoudingTegen: PVV. Voor: overige fracties.
Datum PS10-7-2017
Behandelen inM&F
Stand van zaken GS23-11-2017: PS zijn op 19 oktober per brief geïnformeerd over de stand van zaken van dit onderwerp. Op 2 november hebben PS het uitvoeringprogramma Smart Mobility ontvangen, ter bespreking in de cie M&F. In de begeleidende brief worden PS verzocht om de motie daarmee als afgedaan te beschouwen 10-11-2017: Uit besluitenlijst GS d.d. 31-10-2017: Het college besluit: 1. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018- 2019; 2. door middel van brief het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2019 ter bespreking aan te bieden aan Provinciale Staten; 3. Provinciale Staten met brief te verzoeken motie M48/2017 als afgedaan te beschouwen; 4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 18-10-2017: Uit besluitenlijst GS d.d. 17-10-2017: Het college besluit: PS te informeren over de stand van zaken rond het onderwerp Slimme Mobiliteit en de uitvoering van motie M48/2017 d.m.v. bijgaande brief.
Voorstel Presidium7-12-2017: De cie M&F heeft het uitvoeringsprogramma Smart Mobility besproken in haar vergadering op 30 november. Met het uitvoeringsprogramma heeft het college uitvoering gegeven aan de motie, die daarmee als afgedaan kan worden beschouwd. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 18-12-2017
Agendapunt
Afgedaan met tekstPS 18-12-2017
BijlageM48-2017.pdf