Moties


« Terug


ID2657
OnderwerpGroencertificaten
InhoudPS verzoeken Gedeputeerde Staten om: • te onderzoeken in hoeverre de aanleg van nieuwe natuur gefinancierd kan worden door de verkoop van groencertificaten aan bedrijven en inwoners die hun C02 voetafdruk willen verlagen; • Provinciale Staten over de resultaten hiervan te informeren;
NummerM92-2019
StatusAangenomen
IndienerStrens, A.J.C.E. (D66)
Mede-indienerCardol, M.T. (GroenLinks)
Leerink, G.L.J. (PvdA)
FractieD66, GroenLinks, PvdA
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: VVD, FvD, PvdD, DENK Voor: overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS11/11/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS28-07-2020 Vanuit het regiebureau NNN zullen we invulling geven aan deze motie door dit najaar een onderzoek te laten uitvoeren naar de financieringsmogelijkheden m.b.v. groencertificaten. We zullen dit als opdracht uitzetten bij een bureau. Alvorens dit te doen willen we goed inzicht hebben in de kosten van de afronding van het NNN en de reeds beschikbare middelen 20-04-2020 Vanuit het regiebureau NNN zullen we invulling geven aan deze motie door dit najaar een onderzoek te laten uitvoeren naar de financieringsmogelijkheden m.b.v. groencertificaten. We zullen dit als opdracht uitzetten bij een bureau. Alvorens dit te doen willen we goed inzicht hebben in de kosten van de afronding van het NNN en de reeds beschikbare middelen. 30-01-2020 De uitvoering van het in de motie gevraagde onderzoek is nog niet gestart. Eerst willen wij een intern Regiebureau oprichten, dat zich zal gaan bezighouden met de afronding van het NNN en de doelstelling in het coalitieakkoord. Als dit Regiebureau operationeel is (voorjaar 2020) zal worden verkend op welke wijze het in de motie gevraagde onderzoek kan worden uitgevoerd.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 1 Opening en mededelingen.
Afgedaan met tekst
BijlageM92-2019 AANGENOMEN online versie.pdf