Moties


« Terug


ID2636
OnderwerpNoord-Holland, meeste ouderenvriendelijke provincie AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: - te inventariseren in hoeverre de provincie Noord-Holland al invulling geeft aan het kader ouderenvriendelijke omgeving van de wereldgezondheidsorganisatie, en waar de ontwikkelkansen liggen; - in samenspraak met ouderenbonden te inventariseren welke knelpunten worden ervaren en deze te prioriteren.
NummerM28-2019
StatusAangehouden
IndienerSoest, van W. (50+/PvdO)
Mede-indiener
Fractie50 PLUS/PvdO
PortefeuillehouderTekin, A.
Stemverhouding
Datum PS6/17/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 17-06-2019
AgendapuntPS-vergadering 17-06-2019 > 3 Bespreking coalitieakkoord met toelichting van de formateur.
Afgedaan met tekst
BijlageM28-2019-aangehouden-ONLINE VERSIE.pdf