Moties


« Terug


ID2673
OnderwerpKolfruimte
InhoudPS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: Om zo spoedig mogelijk een dergelijke kolfruimte in ons Provinciehuis te realiseren.
NummerM20-2020
StatusAangenomen
IndienerJellema, A.A.J. (PvdA)
Mede-indiener
FractiePvdA
PortefeuillehouderPels, Z.
StemverhoudingVoor: overige fracties
Datum PS3/9/2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS26-05-2020: Uit besluitenlijst GS 12-05-2020: Besluit: 1. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de afhandeling van motie 20-2020, inzake het realiseren van een kolfruimte in het provinciehuis; 2. Aan Provinciale Staten voorstellen motie 20-2020 als afgedaan te beschouwen. 30-04-2020 Op het Houtplein is een kolfruimte aanwezig die gebruikt mag worden door medewerkers en Statenleden. Wanneer er behoefte is aan een kolfruimte op de Dreef wordt daarvoor een al in gebruik zijnde ruimte beschikbaar gesteld die zo optimaal mogelijk wordt ingericht. In GS van 12 mei komt de motie aan bod en wordt per brief aan PS voorgesteld de motie te beschouwen als afgedaan.
Voorstel Presidium22-06-2020: Het Presidium van 22-06-2020 adviseert om de motie als afgedaan te beschouwen. Voorstel: motie afdoen. 16-06-2020: In de Cie EFB van 15-06-2020 is de afdoening van de motie besproken. Een gewogen peiling leverde het volgende resultaat op: 26 voor afdoen motie (VVD, FvD, CDA, PVV, CU, 50+/PVDO) en 27 tegen afdoen motie (GL, D66, Pvda, PvdD en SP). Fracties van Denk en Baljeu waren niet aanwezig. Bij de peiling was dus geen meerderheid voor of tegen het afdoen van deze motie. Door tegenstemmers afdoening motie wordt het verzoek gedaan om voor een permanente kolfruimte op de Dreef te zorgen en niet alleen op aanvraag van een Statenlid. Deze ruimte moet ook gebruikt kunnen worden voor andere personeelsleden op de Dreef en voor insprekers die hiervan eventueel gebruik willen maken. Dubbelfunctie van de ruimte mag wel. Voorstel: GS vragen de kolfruimte op de Dreef alsnog in orde te maken. 8-6-2020: Afdoening van de motie wordt besproken in de commissie EFB 15 juni 2020
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 29-06-2020
AgendapuntPS-vergadering 09-03-2020 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM20-2020 AANGENOMEN.pdf