Moties


« Terug


ID2793
OnderwerpMotie sociaal economische impactanalyse gebiedsprocessen
InhoudPS roepen Gedeputeerde Staten op om: Ervoor te zorgen dat een sociaaleconomische impactanalyse ook verplicht onderdeel uitmaakt van alle gebiedsprocessen die reeds gaande zijn in Noord-Holland.
NummerM138-2022
StatusAangenomen
IndienerKoning-Hoeve, W. (CDA)
Mede-indiener
FractieCDA
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: D66, PvdD, PVV, SP Voor: Overige Fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS7/4/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS04-01-2023 Een sociaaleconomische toets maakt deel uit van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, dat momenteel in voorbereiding is. Wij verwachten deze motie te kunnen afdoen bij de vaststelling van het PPLG door uw Staten, in de tweede helft van 2023. 19-10-2022 Als onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) zal een sociaal-economische impactanalyse worden uitgevoerd. Momenteel wordt in landelijk en IPO-verband verkend hoe deze impactanalyse vorm krijgt. Zo’n impactanalyse is immers vooral waardevol als hij landelijk uniform en (dus) vergelijkbaar is. De impactanalyse zal deel uitmaken van het PPLG, dat medio 2023 wordt afgerond. Dat zal ook het moment zijn waarop de motie kan worden afgedaan. 25-07-2022 Dit is een verplicht onderdeel van het in juli 2023 aan het Rijk te leveren Gebiedsprogramma. Met de levering kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
Voorstel Presidium25-07-2022: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 04-07-2022 > 2.a.1 Aangevraagde actualiteit door fracties ChristenUnie, CDA en SP inzake Noord-Hollandse aanpak Stikstof.
Afgedaan met tekst
BijlageM138-2022 AANGENOMEN.