Moties


« Terug


ID2608
OnderwerpAfronding Pilot burgerparticipatie 2e fase verbetering N 236 tussen Nieuwe 's Gravelandseweg en Loodijk. AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: - te onderzoeken welk budget er binnen het totale project "trajectbenadering N 236 Franse Kampweg" vrijgemaakt kan worden voor optimalisaties op het onderhavige "trajectdeel; - PS hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren; - de pilot "burgerparticipatie N 236 2e fase" voort te zetten, zodat er alsnog met betrokkenen binnen heldere financiële kaders gezocht kan worden naar een optimale variant.
NummerM9-2018
StatusAangehouden
IndienerHoogervorst, W. (SP)
Mede-indienerHietbrink, A. (GroenLinks)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Meij, O. de (50PLUS)
FractieSP, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, GroenLinks
PortefeuillehouderPost, E.
Stemverhouding
Datum PS3/26/2018
Behandelen inM&F
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium11-09-2018: Er is een brief van GS over deze motie binnengekomen. Het afdoeningsvoorstel van motie M9-2018 is besproken in cie M&F van 17-09-2018. Voorstel: motie afdoen na PS-vergadering van 8-10-2018. 24-07-2018: motie is opnieuw en gewijzigd ingediend in PS van 09-07-2018 als M30-2018. Motie M30-2018 is verworpen. 01-05-2018: Gemeenten Hilversum en Gooise Meren zijn nog in onderhandeling over nieuwe colleges. 06-04-2018: Gedeputeerde heeft toegezegd om binnen twee maanden nog eens in gesprek te gaan met de nieuwe colleges van Hilversum en Gooise Meren. 06-04-2018: reden aanhouden motie uit notulen PS 26-03-2018: "Gedeputeerde POST: ......Het antwoord op het verzoek in het dictum om te onderzoeken welk budget in de projectbenadering Franse Kampweg vrijgemaakt kan worden, is nul omdat dit onderdeel uitmaakt van een overeenkomst met de aannemer, dus dat bedrag is al vast en besteed. Het derde dictum luidt dat wij de burgerparticipatie voortzetten, maar vanmorgen is in het presidium besloten en zojuist bij agendapunt 7 om de motie als afgedaan te beschouwen. Dat betekent dat wij geen uitvoering kunnen geven aan deze motie en daarom dien ik de motie te ontraden."....... "De heer HOOGERVORST (SP): Voorzitter, misschien niet het goede moment maar alvorens wij aan de stemming gaan beginnen willen wij M9 aanhouden."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 08-10-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM 9 -2018
M30-2018 -komt i.p.v. M9-2018 VERWORPEN-