Moties


« Terug


ID2665
OnderwerpBetrekken van jongeren en scholen bij energiebesparing
InhoudPS verzoeken het college van GS: om met Energy Challenges in gesprek te gaan om te kijken waar de provincie komende jaren kan investeren in het initiatief binnen Noord-Holland
NummerM106-2019
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerHoogervorst, W. (SP)
Klaassen, S. (D66)
FractiePvdD, SP, D66
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD, FvD, PVV, 50 PLUS/PvdO, fractie Baljeu Voor: overige fracties Afwezig: Fractie ChristenUnie en fractie DENK
Datum PS11/18/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS22-09-2020: Uit besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema. In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur, duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-uitstoot. Besluit GS 08-09-2020: 1. Het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen; 2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS aan te bieden; 3. PS te verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/18-11-2019, M106/18-11-2019, M107/18-11-2019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019, M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als afgedaan te beschouwen. 14-08-2020 Een brief met afdoeningsvoorstel volgt. 25-03-2020 De opdrachtverlening aan Energy Challenges is in gang gezet. Er is tevens contact geweest tussen de provincie en de directeur van Energy Challenges om vanuit het scholierenprogramma een bijeenkomst van Energy Challenges op het provinciehuis te organiseren. GS stellen daarom voor om deze motie nu als afgedaan te beschouwen 03-02-2020 Gedeputeerde Stigter heeft op 9 januari 2020 gesproken met Energy Challenges en de toezegging van een eenmalige financiële bijdrage van € 25.000,- gedaan. Daarnaast zal de provincie betrokken zijn bij een aantal bijeenkomsten van Energy Challenges
Voorstel Presidium22-09-2020: voorstel Presidium volgt nog. 20-08-2020 / 11-06-2020: een brief met afdoeningsvoorstel wordt nog verwacht. Afdoening wordt daarna in een eerstvolgende commissievergadering van RWK besproken.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 18-11-2019 > 10.b Klimaatakkoord (VD-80).
Afgedaan met tekst
BijlageM106 AANGENOMEN.pdf