Moties


« Terug


ID2650
OnderwerpDraagvlak en participatie in de Regionale Energiestrategieën (RES).
InhoudPS besluit het college van GS te verzoeken: - de begrippen ‘draagvlak’ en ‘participatie’ zorgvuldig te definiëren volgens een werkbaar toetsingskader; - te onderzoeken of de begrippen vormvast kunnen worden opgelegd bij interventies in het fysieke domein die voortvloeien uit de RES.
NummerM47-2019
StatusAangenomen
IndienerSmaling, E.M.A. (SP)
Mede-indiener
FractieSP
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: CDA. Voor: overige fracties (fractie DENK afwezig).
Datum PS9/30/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS14-08-2020 De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in het RES proces. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de participatie. De provincie Noord-Holland faciliteert daarin door het delen van goede voorbeelden en werkwijzen tijdens kennisdeeldagen, expertsessies en reflectiecongressen 25-03-2020: wordt meegenomen in het RES-proces. 03-02-2020 Uitwerking wordt meegenomen in het RES proces.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 30-09-2019 > 9 Startnotities Regionale Energiestrategieën (VD-65).
Afgedaan met tekst
BijlageM47-2019 aangenomen -online versie-.pdf