Moties


« Terug


ID2668
OnderwerpAansluiten bij Raadtafel 32
InhoudPS verzoeken het Presidium: • initiatief te nemen om een vertegenwoordiger te benoemen voor de Raadtafel32; • deze te verzoeken verslag uit te brengen in de commissie RWK;
NummerM123-2019
StatusAangenomen
IndienerWijnen, van T.K. (GroenLinks)
Mede-indienerZaal, I. (D66)
Hoogervorst, W. (SP)
FractieGroenLinks, D66, SP
PortefeuillehouderPresidium
StemverhoudingTegen: FvD, fractie Baljeu Voor: alle overige fracties Afwezig: fracties ChristenUnie en DENK
Datum PS11/18/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium10-02-2020: uit verslag RWK 13-1-2020: "Het Presidium is bij de vergadering van 16 december 2019 akkoord gegaan met de aanwijzing van mevrouw De Vries (PvdA) en mevrouw Gielen (GL) als vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland aan de MRA Raadstafel, zoals besproken bij de commissievergadering RWK op 25 november 2019. Het Presidium VAN 16-12-2019 heeft eveneens besloten dat motie M123-2019 hiermee is afgedaan. Op 4 december 2019 heeft de vergadering van de MRA Raadstafel plaatsgevonden, met aanwezigheid van de afgevaardigden. Mevrouw De Vries heeft een verslag gemaakt, deze is toegevoegd aan agendapunt 10 op de C-agenda van Cie RWK 13-01-2020." Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 09-03-2020
AgendapuntPS-vergadering 18-11-2019 > 12.a Evaluatie Metropoolregio Amsterdam (MRA) en MRA-Regiegroep (VD-77).
Afgedaan met tekst
BijlageM123 AANGENOMEN.pdf