Moties


« Terug


ID2662
OnderwerpMeer toiletten erbij maakt iedereen blij
InhoudPS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - Te inventariseren bij welke busstations, natuurgebieden/bezoekerscentra, snelfietsroutes en toeristische overstappunten (openbare) toegankelijke toiletten in onze provincie ontbreken; - Bij locaties zonder toiletten afspraken te maken met nabijgelegen horecagelegenheden of winkels over toiletgebruik door passanten en deze aan te melden bij de HogeNood- app; en waar geen horeca is, te kijken of een openbaar toilet te realiseren is.
NummerM102-2019
StatusAangenomen
IndienerSoest, van W. (50+/PvdO)
Mede-indiener
Fractie50 PLUS/PvdO
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: ChristenUnie Voor: overige partijen Afwezig: fractie Baljeu
Datum PS11/11/2019
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS25-08-2020 Op 11 november 2019 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van de beschikbaarheid, vindbaarheid en toegankelijkheid van (openbare) toiletten. In een brief lichten Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren. De commissie wordt gevraagd of de motie hiermee als afgedaan kan worden beschouwd. Als de commissie hiermee instemt dan wordt de motie (via het presidium) in PS van 14 september a.s. afgedaan 20-08-2020: uit besluitenlijst GS d.d. 18-08-2020: Besluit GS: 1. Een brief, waarin wordt toegelicht op welke wijze ons college uitvoering geeft aan motie 2019-102 ‘Meer toiletten erbij maakt iedereen blij’, aan Provinciale Staten te sturen. 2. Provinciale Staten voor te stellen motie 2019-102 als afgedaan te beschouwen. 26-03-2020 De uitwerking van deze motie wordt opgepakt in het voorjaar van 2020. Naar verwachting kunnen wij uw Staten medio 2020 over de inhoudelijke voortgang berichten. 03-02-2020 Uitvoering van de motie volgt medio 2020.
Voorstel Presidium03-09-2020: cie M&B van 31-08-2020 stemt in met afdoen van deze motie. Voorstel: afdoen. 20-08-2020: actualisatie vanuit cie M&B zal nog volgen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 14-09-2020
AgendapuntPS-vergadering 11-11-2019 > 9.a Ingediende moties/amendementen
Afgedaan met tekst
BijlageM102-2019 AANGENOMEN online versie.pdf