Moties


« Terug


ID2813
OnderwerpMotie: Geen BTW op OV kaartjes.
InhoudPS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten: • om er bij het kabinet op aan te dringen om de BTW op CV kaartjes af te schaffen.
NummerM221-2022
StatusAangenomen
IndienerSoest, van W. (Partij van de Ouderen)
Mede-indienerKoyuncu, S. (DENK)
Zoon, F.A.S. (PvdD)
Fractie50PLUS/PvdO, DENK, PvdD
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: VVD, D66, JA21 Voor: Overige fracties
Datum PS11/14/2022
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS21-02-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 31-01-2023: Provinciale Staten hebben op 14 november 2022 een oproep gedaan aan Gedeputeerde Staten om er bij het kabinet op aan te dringen de BTW op OV kaartjes af te schaffen. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan de motie. Besluit GS: 1. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de invulling van de motie Geen BTW op OV kaartjes; 2. Provinciale Staten voor te stellen de motie (M221-2022) als afgedaan te beschouwen. 19-01-2023 Verwachting is afdoeningsvoorstel 20 februari in cie M&B en 6 mrt in PS.
Voorstel Presidium21-02-2023: Commissie M&B van 20-02-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 06-03-2023
AgendapuntPS-vergadering 14-11-2022 > 10 Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).
Afgedaan met tekst
BijlageM221-2022 AANGENOMEN.