Moties


« Terug


ID2638
OnderwerpOV-frequentie Oostzaan en Landsmeer
InhoudPS verzoeken GS een zienswijze in te dienen om de minimale frequentie voor Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan de verbindende lijnen.
NummerM30-2019
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerHoogervorst, W. (SP)
Kuiper-Kuijpers, C.D.M. (CDA)
Steeman, M.C. (D66)
Gringhuis, J. (GroenLinks)
FractiePvdD, SP, CDA, D66 en GroenLinks
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingVoor: alle fracties
Datum PS7/8/2019
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS22-09-2020: uit besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In Zaanstreek-Waterland is de Vervoerregio Amsterdam (VRA) de opdrachtgever voor het openbaar vervoer. Op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten GS gevraagd om een zienswijze in te dienen op het ontwerp Programma van Eisen (PvE) van de OV-concessie Zaanstreek-Waterland, en de VRA te verzoeken om de minimale frequentie van de buslijnen naar Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan de verbindende buslijnen. Mede als gevolg van onze zienswijze is het definitieve PvE aangepast. Inmiddels heeft de VRA, vanwege de coronacrisis, deze aanbesteding stopgezet. Besluit GS 08-09-2020: Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te verzoeken om motie M30-2019 OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer d.d. 8 juli 2019 als afgedaan te beschouwen. 25-08-2020 Met genoemde motie heeft u ons gevraagd om een zienswijze in te dienen bij de vervoerregio Amsterdam op het ontwerp Programma van Eisen van de openbaar vervoerconcessie Zaanstreek-Waterland om de minimale frequentie voor Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan die van de verbindende lijnen. Op 17 juli 2019 hebben wij onze zienswijze verstuurd aan de vervoerregio Amsterdam. Met deze zienswijze hebben wij voldaan aan uw motie. Een brief met afdoeningsvoorstel volgt in septemberrichting PS. 30-03-2020 Dit onderwerp is meegenomen in de zienswijze van GS die ambtelijk verstuurd is (brief met kenmerk 1229931/1246002 d.d. 17 juli 2019). Genoemde brief + reactie Vervoerregio stond op de c-agenda van de cie M&B van 28 oktober 2019. https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=fff04d18-3047-4235-a36c-3fdebb5a9f50&FoundIDs=&year=2019 Wij stellen voor deze motie als afgedaan te beschouwen. 19-08-2019: Dit onderwerp is meegenomen in de zienswijze van GS die ambtelijk verstuurd is (brief met kenmerk 1229931/1246002 d.d. 17 juli 2019).
Voorstel Presidium22-09-2020: de brief met afdoeningsvoorstel komt aan de orde in cie M&B van 28-09-2020. 20-08-2020 / 12-06-2020: een brief met afdoeningsvoorstel wordt nog verwacht en besproken in een commissievergadering van M&B.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 08-07-2019 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM30-2019 aangenomen ONLINE VERSIE.pdf