Moties


« Terug


ID2624
OnderwerpMaatwerk in ruimtelijk beleid voor zonne-energie in landelijk gebied
InhoudPS verzoeken GS: de uitvoeringsregeling zodanig aan te passen dat initiatieven die vallen onder de stimuleringsgebieden (artikel 4) ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd worden
NummerM 11-2019
StatusAangenomen
IndienerStrens, A.J.C.E. (D66)
Mede-indienerPapineau Salm, N. (PvdA)
Andel, W. van (CDA)
Kramer, J. (VVD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieD66, PvdA, CDA, VVD, CU-SGP
PortefeuillehouderLoggen, C.
Stemverhoudingtegen : PVV, SP, ONH, 50PLUS voor: overige fracties
Datum PS3/4/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS21-08-2019: idem als actualisatie bij 07-05-2019. 07-05-2019 Een gewijzigde uitvoeringsregeling, in lijn met de strekking van motie 11-2019, is op 9 april 2019 in GS vastgesteld. PS zijn hierover geïnformeerd. Voorstel is de motie als afgedaan te beschouwen. 12-04-2019: Uit besluitenlijst GS van 19-04-2019: GS Besluit: 1. De Uitvoeringsregeling ‘opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied Noord-Holland 2019’ vast te stellen; 2. De Uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal Blad; 3. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief en voor te stellen motie 11.2019 hiermee als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium12-04-2019: brief GS met afdoeningsvoorstel wordt in een van de eerstvolgende commissievergaderingen besproken.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM11-2019 aangenomen.pdf