Moties


« Terug


ID2780
OnderwerpMotie Meerdere pilots verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
InhoudPS verzoeken GS: - pilots Verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing uit te voeren in diverse woonregio’s, gericht op de huisvesting van plattelandsouderen, plattelandsjongeren of vormen van begeleid wonen.
NummerM53-2022
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
FractiePvdD, SP
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: VVD, Liberaal N-H Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS5/23/2022
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS20-01-2023 De beantwoording van de motie maakt onderdeel uit van het onderzoek ‘Burgerwoningen in het landelijk gebied’ dat in december 2022 is gestart. 25-10-2022 Geen wijzigingen. 22-8-2022 De motie Meerdere pilots verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) wordt uitgevoerd op basis van de resultaten van het onderzoek “Burgerwoningen in het landelijkgebied” dat de provincie laat uitvoeren. De resultaten zijn in het eerste kwartaal 2023 te verwachten.
Voorstel Presidium29-11-2022: uit bijlage bij cie RWK 28-11-2022 stand van zaken moties: de beantwoording van deze motie wordt opgepakt als onderdeel van het onderzoek ‘Burgerwoningen in het landelijk gebied’ dat binnenkort start.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 23-05-2022 > 10 Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-14).
Afgedaan met tekst
BijlageM53-2022 AANGENOMEN