Moties


« Terug


ID2628
OnderwerpOprichting vereniging van oud-Statenleden provincie Noord-Holland
Inhoudspreken uit: • dat oud-Statenleden zelf een vereniging met een bestuur gaan oprichten waar alle oud- Statenleden tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage lid van kunnen worden; • dat de vereniging jaarlijks een bijeenkomst in het provinciehuis organiseert en afhankelijk van de interesse andere activiteiten, zoals excursies; • de Statengriffie te verzoeken de vereniging te ondersteunen door het inzetten van maillijsten voor het verspreiden van uitnodigingen en het ondersteunen bij de logistieke organisatie voor de jaarlijkse bijeenkomst in het provinciehuis. PS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten voorts: • het mogelijk te maken dat de vereniging van oud-Statenleden haar jaarlijkse bijeenkomst in het provinciehuis kan houden en daarbij een inleiding te verzorgen over actuele ontwïkkelingen in de provincie.
NummerM19-2019
StatusAangenomen
IndienerPapineau Salm, N. (PvdA)
Mede-indiener
FractiePvdA
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingUnaniem aangenomen
Datum PS3/27/2019
Behandelen inPresidium
Stand van zaken GS19-08-2019: De vereniging voor oud-Statenleden is in oprichting. De oud-Statenleden vanaf 2003 zijn via de Statengriffie benaderd. In november 2019 vindt de eerste bijeenkomst plaats in het provinciehuis waarbij de vereniging formeel wordt opgericht. De cvdK zal bij die bijeenkomst een inhoudelijk onderdeel verzorgen.
Voorstel Presidium05-12-2019: Op 20 november 2019 heeft de oprichtingsvergadering en 1e bijeenkomst van de vereniging oud-Statenleden Noord-Holland plaatsgevonden. De Statengriffie biedt ondersteuning tot en met de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel. De vereniging wordt jaarlijks uitgenodigd voor een bijeenkomst met haar leden op het provinciehuis met een lid van het college van GS. Daarnaast worden de leden van de vereniging oud-Statenleden in ieder geval uitgenodigd voor de jaarlijkse Willem Arondéuslezing en het jaarlijkse Provincieconcert. Daarmee is uitvoering gegeven aan de motie en kan deze worden afgedaan. Voorstel: motie afdoen. 19-09-2019: De vereniging is in oprichting met ondersteuning vanuit de Statengriffie. De oprichtingsvergadering is op woensdag 20 november in Paviljoen Welgelegen, met aansluitend de eerste jaarlijkse bijeenkomst voor oud-Statenleden.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 16-12-2019
AgendapuntPS 27-03-2019 > Buitengewone Statenvergadering; afscheid Provinciale Staten Noord-Holland
Afgedaan met tekst
BijlageM19-2019 motie Vereniging oud-leden PS.pdf