Moties


« Terug


ID2810
OnderwerpMotie Duurzaam doorhappen.
InhoudPS verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: - standaard plantaardige gerechten te serveren tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten, met de mogelijkheid om van tevoren andere eetwensen door te geven;
NummerM202-2022
StatusAangenomen
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indienerKoyuncu, S. (DENK)
Gielen, A. (GroenLinks)
FractiePvdD, DENK, GroenLinks
PortefeuillehouderKocken, R.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FVD, PVV, 50PLUS/PvdO, Fractie Baljeu, N-NH. Voor: Overige fracties
Datum PS11/14/2022
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS12-01-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 20-12-2022: Provinciale Staten vragen in motie 202-2022 standaard plantaardige gerechten te serveren tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten, met de mogelijkheid om van tevoren andere eetwensen door te geven. Om de motie uit te voeren zullen wij vanaf 1 januari 2023 bij door de provincie georganiseerde bijeenkomsten aangeven dat de provincie standaard plantaardige gerechten serveert. In de uitnodiging bieden wij genodigden de mogelijkheid om andere eetwensen door te geven. Besluit GS: 1. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de afhandeling van motie 202-2022, inzake "duurzaam doorhappen"; 2. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie 202-2022 als afgedaan te beschouwen. Op 21 december 2022 is een brief van GS aan PS verstuurd met het verzoek deze motie af te doen.
Voorstel Presidium12-01-2023: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie EFB. 21-02-2023: Commissie EFB van 20-02-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 06-03-2023
AgendapuntPS-vergadering 14-11-2022 > 10 Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).
Afgedaan met tekst
BijlageM202-2022 AANGENOMEN.