Moties


« Terug


ID2790
OnderwerpMotie Lobby Europese staatssteunregeling
InhoudPS verzoeken GS: • samen met andere provincies binnen Europa te lobbyen voor spoedige aanpassing van de staatsteunregeling zodat het mogelijk wordt agrariërs te betalen voor maatschappelijke diensten,
NummerM132-2022
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
Fractie ChristenUnie
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: FvD, PVV Voor: Overige Fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS7/4/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS24-01-2023 De afdoeningsbrief is ondertussen door GS naar PS verzonden. 12-01-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 10-01-2023: Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie. De motie gaat in op de mogelijkheden die er op dit moment zijn om agrariërs te vergoeden voor het leveren van maatschappelijke diensten. Daarnaast komt de lobby in Europa aan bod en zetten wij uiteen wat er nu al gebeurt. Besluit GS: 1. De brief over de afhandeling van motie M132-2022 aan Provinciale Staten te verzenden; 2. Provinciale Staten te verzoeken motie M132-2022 als afgedaan te beschouwen. 19-10-2022 Geen wijzigingen. 18-08-2022 Deze motie zal dit najaar in behandeling worden genomen.
Voorstel Presidium12-01-2023: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie NLG. 21-02-2023: Commissie EFB van 20-02-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 06-03-2023
AgendapuntPS-vergadering 04-07-2022 > 2.a.1 Aangevraagde actualiteit door fracties ChristenUnie, CDA en SP inzake Noord-Hollandse aanpak Stikstof.
Afgedaan met tekst
BijlageM132-2022 AANGENOMEN.