Moties


« Terug


ID2595
OnderwerpBegroting 2018: Benuttingsstrategie AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: een integrale strategie te ontwikkelen voor het optimaal benutten van mobiliteitsinvesteringen, rekening houdend met leefbaarheid, duurzaamheid, milieu en toekomstige ontwikkelingen;
NummerM114-2017
StatusAangehouden
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indiener
FractiePvdD
PortefeuillehouderPost, E.
Stemverhouding
Datum PS11/6/2017
Behandelen inM&F
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium22-05-2018: de motie kan worden afgevoerd van de lijst (voorgelegd aan commissie M&F 17 mei 2018). Voorstel: motie afdoen. 11-04-2018: Indiener heeft aangegeven een prettig gesprek te hebben gehad met ambtenaren en dat hij daarbij het beeld heeft gekregen dat er werk wordt gemaakt van de inhoud van deze motie. De commissie M&F van 17 mei wordt daarom voorgesteld om deze motie van de lijst af te voeren. 4-12-2017: Reden aanhouden motie uit notulen PS 06-11-2017: "De heer ZOON (PvdD): Ik wil toch even ingaan op de heer Tijssens, uw punt over mobiliteit onderschrijf ik met het risico dat ik u te kort doe en dat is niet mijn bedoeling. Richt u zich vooral op het verschuiven binnen mobiliteit en om te zien waar wij moeten investeren, onze motie richt zich meer op het beter benutten van bestaande investeringen in bredere zin dan alleen infrastructuur. Ik zie ook dat onze bijdragen in elkaars verlengde zitten en wellicht overlappen. Ik verheug mij dan ook op een fijne discussie samen met de gedeputeerde en zou de motie graag aanhouden."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 11-06-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM114-2017.pdf