Moties


« Terug


ID2620
OnderwerpEcologische bermen AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: - In beginsel alle bermen als ecologisch waardevol te beschouwen en als zodanig te behandelen; - in overeenstemming met natuurbeheerplan, maaisel direct op te ruimen (maai-zuigen) of enkele dagen te laten liggen voor het wordt afgevoerd (ecologisch maaien);
NummerM55-2018
StatusAangehouden
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indienerHoogervorst, W. (SP)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractiePvdD, CU-SGP, SP
PortefeuillehouderTekin, A.
Stemverhouding
Datum PS11/12/2018
Behandelen inM&B
Stand van zaken GS
Voorstel Presidiumnovember 2019: Presidium 4-11-2019 heeft besloten om de aangehouden moties niet meer op een lijst bij te houden. Derhalve worden alle nog openstaande aangehouden moties afgedaan. 23-11-2018: reden aanhouden motie uit notulen PS 12 en 19 november: "De VOORZITTER: Zou het in een voorkomend geval, want er ligt kennelijk een wat ouder rapport waarbij onderzoek gedaan is, dit is voor een deel een technische discussie, maar om er even in de commissie over te praten, over wat nou wel en niet kan. Gedeputeerde POST: Daar heb ik geen enkel probleem mee, maar dat is niet gebeurd. De heer ZOON (PvdD): In dat geval zou ik er een discussienota van moeten maken, daar doen wij er zoveel van, maar als dat de gedeputeerde helpt, dan lijkt mij dat een goed idee."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPresidium 04-11-2019
AgendapuntPS 12-11-2018 > 13 Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2019-2026 (VD-62).
Afgedaan met tekst
BijlageM55-2018.pdf