Moties


« Terug


ID2649
OnderwerpAndersoortige energietechnieken
InhoudPS draagt het college op: * ook voor andersoortige energietechnieken (zoals innovaties, C02 transport en -gebruik, waterstof, getijdenenergie, superkritischwatervergassing, aquathermie etc.) de mogelijkheden gelijktijdig in kaartte brengen en ze te stimuleren; * deze andersoortige technieken ook nadrukkelijk naast de RES-sen inzichtelijk te maken.
NummerM46-2019
StatusAangenomen
IndienerGilse, van J.P.H.M. (VVD)
Mede-indienerKlaassen, S. (D66)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
FractieVVD, D66, PvdA
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: PvdD. Voor: overige fracties (fractie DENK afwezig).
Datum PS9/30/2019
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS22-09-2020: Uit besluitenlijst GS d.d. 08-09-2020: In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema. In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur, duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-uitstoot. Besluit GS 08-09-2020: 1. Het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat vast te stellen; 2. Dit Actieprogramma door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS aan te bieden; 3. PS te verzoeken Moties M68/11-11-2019, M103/18-11-2019, M106/18-11-2019, M107/18-11-2019, M111/18-11-2019, M69/11-11-2019, M45/30-9-2019 en M46/30-09-2019 als afgedaan te beschouwen. 15-07-2020 Wordt meegenomen in actieprogramma klimaat en in het RES-proces 25-03-2020 wordt meegenomen in het RES-proces of in het actieprogrammaklimaat 03-02-2020 Uitwerking wordt meegenomen in het actieprogramma Klimaat.
Voorstel Presidium22-09-2020: voorstel Presidium volgt nog.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 30-09-2019 > 9 Startnotities Regionale Energiestrategieën (VD-65).
Afgedaan met tekst
BijlageM46-2019 aangenomen -online versie-.pdf