Moties


« Terug


ID2812
OnderwerpMotie Hernieuwde aandacht voor (meer) biologische landbouw.
InhoudPS verzoekt het college van GS: - de noodzaak van meer biologische agrarische activiteit - en met de Voedselvisie ‘onder de arm’ - nogmaals onder de aandacht te brengen van de sector, de organisaties die de sector vertegenwoordigen en de rest van de keten; - acties te ondernemen (door GS te beoordelen in hoeverre daar nu capaciteit voor is die een bredere inzet op biologisch verbouwen / telen stimuleert en/of die een bredere vraag (van consumenten) naar biologische producten genereren; - een brief te sturen aan PS over de vraag hoe de provincie kan bijdragen aan de Europese doelstelling tot verhoging van het biologisch areaal; deze brief voor de zomer 2023 aan PS te doen toekomen.
NummerM205-2022
StatusAangenomen
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indienerJellema, A.A.J. (PvdA)
Koyuncu, S. (DENK)
Strens, A.J.C.E. (D66)
FractiePvdD, PvdA, DENK, D66
PortefeuillehouderZaal, I.
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FVD, 50PLUS/PvdO, Fractie Baljeu, N-NH. Voor: Overige fracties Verdeeld gestemd: PVV
Datum PS11/14/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS19-01-2023 Eind februari informeren wij u over de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2023-2024. Daarin wordt u ook geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 14-11-2022 > 10 Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).
Afgedaan met tekst
BijlageM205-2022 AANGENOMEN.