Moties


« Terug


ID2627
OnderwerpBewustwording Toegankelijkheid AANGEHOUDEN
InhoudPS verzoeken GS: 1. Een publiekscampagne te starten voor bewustwording welke maatregelen en voorzieningen in de openbare ruimte van belang zijn voor o.a. mensen met een visuele handicap; 2. In overleg met gemeenten aan te dringen op gelijkwaardige toegang voor alle mensen, met en zonder een beperking, conform het VN-verdrag handicap bij ontwikkelingen in de openbare ruimte en voor het publiek toegankelijke locaties;
NummerM17-2019
StatusAangehouden
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
FractieCU-SGP
PortefeuillehouderTekin, A.
Stemverhouding
Datum PS3/4/2019
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS
Voorstel PresidiumReden aanhouden motie vanuit notulen PS 4-3-2019: "De heer KLEIN (CU/SGP): Voorzitter. Ik heb begrepen dat punt 3 van ons initiatiefvoorstel niet op voldoende steun dan rekenen, dus ik wil een voorstel tot wijziging indienen, een amendement waarmee wij punt 3 laten vervallen. Dan blijven alleen de eerste twee punten van het voorstel over. De motie wil ik niet in stemming brengen, maar aanhouden."
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 04-03-2019 > 15 Initiatiefvoorstel CU-SGP Kwetsbare verkeersdeelnemers (NR-29).
Afgedaan met tekst
BijlageM17-2019 aangehouden.pdf