Moties


« Terug


ID2601
OnderwerpGroei Schiphol binnen grenzen
InhoudPS verzoeken GS: * de geluidsproductie, uitstoot en vervuiling veroorzaakt door Schiphol niet verder mag toenemen; * binnen deze voorwaarden groei van Schiphol mogelijk is;
NummerM96-2017
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
FractieChristenUnie-SGP
PortefeuillehouderTekin, A.
StemverhoudingTegen: PVV/SP/GroenLinks/PvdD. Voor: overige fracties.
Datum PS11/13/2017
Behandelen inR&W
Stand van zaken GS10-04-2018 Het voorstel is om de motie als afgedaan te beschouwen. 10-01-2018 Na bespreking in de commissie R&W op 7 december 2017 verwerkt in het Koersdocument NH2050 dat op 18 december 2017 is vastgesteld in PS.
Voorstel Presidium30-03-2018: Koersdocument is vastgesteld in PS van 18-12-2017. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 23-04-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM96-2017.pdf