Moties


« Terug


ID2675
Onderwerp Prinsjesfestival 2020 - Het strategisch partnerschap van onze provincie
InhoudBesluit het college van GS op te roepen: - voor de zomer te komen met een concreet overzicht van te organiseren activiteiten in het kader van het Prinsjesfestival 2020; - zo concreet mogelijk aan te geven aan welke activiteiten er door de provincie Noord Holland georganiseerd worden en in welke mate zij (financieel) bijdraagt; - te komen met een beschrijving van het ‘strategisch karakter’ van de (financiële) deelname aan het Prinsjesfestival 2020; - aan te geven hoe zij ervoor gaat zorgen dat zoveel mogelijk Noord-Hollanders bij de activiteiten betrokken worden; - ervoor te zorgen dat de diversiteit van de inwoners van Noord-Holland duidelijk naar voren komt; - er zorg voor te dragen dat de bijdrage van onze provincie zo optimaal mogelijk wordt ingezet om zoveel mogelijk mensen — en niet voornamelijk ‘genodigden’ — te betrekken bij de activiteiten.
NummerM29-2020
StatusAangenomen
IndienerHoogervorst, W. (SP)
Mede-indienerZaal, G.R. (GroenLinks)
FractieSP, GroenLinks
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingTegen: FvD. Voor: overige fracties.
Datum PS3/9/2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS25-03-2020 Provinciale Staten worden voor de zomer geïnformeerd over het de stand van zaken rond de organisatie van het Prinsjesfestival. Daarbij wordt een overzicht gegeven van het programma en wordt ingegaan op de andere verzoeken uit de motie.
Voorstel Presidium19-06-2020: Commissie EFB van 18-06-2020 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 8-6-2020: afdoening van de motie wordt besproken in de commissie EFB van 18-6-2020
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 29-06-2020
AgendapuntPS-vergadering 09-03-2020 > 11.b Eerste begrotingswijziging 2020 (VD-11).
Afgedaan met tekst
BijlageM29-2020 AANGENOMEN.pdf