Moties


« Terug


ID2674
OnderwerpVang de kinderen van Moria op
InhoudRoepen het College GS op: — Ondersteuning te verlenen aan de Noord—Hollandse gemeenten bij de opvang en huisvesting van deze kinderen. — In Den Haag aan te dringen op medewerking met de gemeenten.
NummerM21-2020
StatusAangenomen
IndienerDoevendans, S. (PvdA)
Mede-indienerZaal, G.R. (GroenLinks)
Zaal, I. (D66)
Kuiper-Kuijpers, C.D.M. (CDA)
Zoon, F.A.S. (PvdD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Smaling, E.M.A. (SP)
FractiePvdA, GroenLinks, PvdD, D66, CDA, ChristenUnie,SP
PortefeuillehouderDijk van, A.
StemverhoudingTegen: FvD, PVV. Voor: overige fracties.
Datum PS3/9/2020
Behandelen inEFB
Stand van zaken GS17-08-2020 Bij brief van 3 juli 2020 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering van deze motie. 30-04-2020 Onze provinciale betrokkenheid wordt gevormd via de regionale regietafel vluchtelingen en inbreng in de landelijke regietafel. Uiteraard met de aantekening dat formeel gezien dit georganiseerd wordt vanuit de hoedanigheid van de CdK als Rijksheer en hierover de verantwoording aan de minister wordt afgelegd.
Voorstel Presidium30-06-2020 Een brief van GS met stand van zaken is op de C-agenda van cie RWK 24-8-2020 en cie EFB 31-8-2020 geplaatst. 31-08-2020: In de rondvraag van de cie EFb heeft de hr. Zaal (GL) gevraagd: de brief van GS geeft vooral een procedurele opsomming van allerlei overlegvormen waarbinnen aandacht wordt gevraagd voor opvang en huisvesting van de kinderen in Moria. Wat is er intussen concreet bereikt bij de gemeenten? Dhr. Van Dijk (CdK) antwoordt dat het kabinet heeft besloten dat de opvang van de kinderen van Moria plaatsvindt op het Griekse vastenland in samenwerking met de Griekse overheid. Hij neemt als Rijksheer deel aan het overleg waarin hij functioneert als verlengstuk van het kabinet en vanuit deze functie vraagt hij aandacht voor dit probleem, maar vooralsnog is geen sprake van bereidheid en wordt verwezen naar de afspraken met Griekenland. Niettemin vraagt hij ook binnen de kring van Commissarissen hier aandacht voor.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM21-2020 AANGENOMEN.pdf