Moties


« Terug


ID2600
OnderwerpKlimaatverandering
InhoudPS verzoeken GS: zorg te dragen dat in het koersdocument opgenomen wordt dat de huidige evaluatie van het effect van beleid op de klimaatverandering voortgezet wordt als sturingsinstrument om de klimaatdoelstellingen in 2050 te realiseren;
NummerM92-2017
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
FractieChristenUnie-SGP
PortefeuillehouderGeldhof, J.
Hoek van der, J.
StemverhoudingTegen: PVV. Voor: overige fracties
Datum PS11/13/2017
Behandelen inR&W
Stand van zaken GS11-04-2018 Met opname in het koersdocument is aan de motie tegemoet gekomen. De monitoring wordt gecontinueerd. Op 09-04-18, bij de bespreking van de eerste Staat van de transitie in de cie EEB, is aangegeven dat GS nog met een voorstel komen voor de invulling van een dashboard. Dit staat echter los van deze motie die alleen over het continueren van de monitoring gaat. Het voorstel is daarom om de motie als afgedaan te beschouwen. 10-01-2018: Na bespreking in de commissie R&W op 7 december 2017 verwerkt in het Koersdocument NH2050 dat op 18 december 2017 is vastgesteld in PS.
Voorstel Presidium30-03-2018: Koersdocument is vastgesteld in PS van 18-12-2017. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS 23-04-2018
Agendapunt
Afgedaan met tekst
BijlageM92-2017.pdf