Moties


« Terug


ID2757
OnderwerpMotie Houd rekening met dierenwelzijn
InhoudPS spreken uit: - ook in het kader van het Waddenfonds dierenwelzijn belangrijk te vinden; en roepen het Waddenfonds op: - om bij de selectie van de te ondersteunen activiteiten/projecten expliciet dierenwelzijn mee te laten wegen
NummerM164-2021
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerEr, A. (GroenLinks)
Jensen, E.H.W. (JA21)
FractiePvdD, GL, JA21
PortefeuillehouderLoggen, C.
StemverhoudingTegen: VVD, D66, CDA, PVV, 50PLUS/PvdO Voor: overige fracties (fractie Baljeu en FVD afwezig)
Datum PS9/13/2021
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS21-12-2021 Voorstel GS aan PS deze motie als afgedaan te beschouwen (GS-besluit 30-11) 02-12-2021: uit besluitenlijst GS d.d. 30-11-2021: Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 september 2021 een motie aangenomen waarin het Waddenfonds opgeroepen wordt meer rekening te houden met dierenwelzijn. Besluit GS: PS voor te stellen motie M164-2021, met oproep aan het Waddenfonds meer rekening te houden met dierenwelzijn, als afgedaan te beschouwen. 03-11-2021 Op 1 oktober jl. is deze motie besproken in een vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds. Deze motie is niet tijdens de Statenbehandeling in de Provinciale Staten van Groningen en Fryslân behandeld. Voor het Waddenfonds geldt dat om moties te kunnen uitvoeren het van belang is dat ze in meerdere provincies worden besproken en aangenomen. Nu dit niet is gebeurd kan het Algemeen en Dagelijks bestuur deze motie niet zomaar uitvoeren. Daarnaast is het zo dat in de huidige situatie het Waddenfonds geen projecten uitvoert die inbreuk maken op de ecologische ontwikkeling van het Waddengebied. Het onderwerp dierenwelzijn wordt niet genoemd in de doelen van het Waddenfonds of op een andere plek in het bestuursakkoord met het Rijk. Met het antwoord van het Waddenfonds komt er nog een verzoek van GS aan PS om deze motie als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium14-01-2022: Commissie NLG van 10-01-2022 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 02-12-2021: het afdoeningsvoorstel komt eerst nog aan de orde in cie NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 31-01-2022
AgendapuntPS-vergadering 13-09-2021 > 11 Waddenfonds: Uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling (VD-46).
Afgedaan met tekst
BijlageM164-2021 AANGENOMEN