Moties


« Terug


ID2794
OnderwerpMotie: Perspectief voor natuurinclusieve landbouw
InhoudPS Verzoeken het college van GS om: • Om de natuurinclusieve boeren en de boeren die in transitie zijn of daarvoor aantoonbaar stappen zetten, binnen de gebiedsgerichte aanpak perspectief te bieden.
NummerM146-2022
StatusAangenomen
IndienerStrens, A.J.C.E. (D66)
Mede-indienerWijnen, van T.K. (GroenLinks)
FractieD66, GroenLinks
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: JA21, FvD, PVV Voor: Overige Fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS7/4/2022
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS02-11-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 01-11-2022: Provinciale Staten hebben op 4 juli 2022 met motie M146-2022 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om de natuurinclusieve boeren en de boeren die in transitie zijn of daarvoor aantoonbaar stappen zetten, binnen de gebiedsgerichte aanpak perspectief te bieden. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie. Besluit GS: 1. Bijgaande brief aan Provinciale Staten te verzenden; 2. Provinciale Staten te verzoeken motie M146-2022 als afgedaan te beschouwen. 18-10-2022 Een brief aan PS is in voorbereiding. 25-07-2022 Het bieden van perspectief op de door gedeputeerde Zaal aangegeven wijze, wordt meegenomen in de inmiddels opgestarte gebiedsprocessen. Dat zijn er overigens 24 en niet alle hebben stikstof als aangrijpingspunt. De gebiedsprocessen zijn niet af te ronden op een tevoren vast te stellen datum en zijn daarom fluïde; het gaat om transities in de tijd waarbij de inhoud van deze motie wordt betrokken.
Voorstel Presidium29-11-2022: commissie NLG van 28-11-2022 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 02-11-2022: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie NLG.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 19-12-2022
AgendapuntPS-vergadering 04-07-2022 > 2.a.1 Aangevraagde actualiteit door fracties ChristenUnie, CDA en SP inzake Noord-Hollandse aanpak Stikstof.
Afgedaan met tekst
BijlageM146-2022 AANGENOMEN.