Amendementen


« Terug


ID42
NummerA9-2/PS11-3-13
OnderwerpAgenda Groen
InhoudPS besluiten: aan paragraaf 3.3.3 "Hoogwaardig groen: Natura 2000" op pagina 13 na de zin "In het beheerplan staat welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen te behalen" bovenstaande tekst toe te voegen, te weten: "Bij het opstellen van de beheerplannen benaderen wij de natuur- water- en milieucondities in samenhang, aangezien verbetering van deze condities de belangrijkste succesfactor is voor toename van de biodiversiteit".
FractiePvdD, SP
IndienerPvdD (PvdD)
SP (SP)
Mede-indiener
StemverhoudingUnaniem aangenomen (ONH/Boer/FNH afwezig).
Datum PS3/11/2013
BijlageA9-2 PS11-3-2013