Amendementen


« Terug


ID110
NummerA58-2022
OnderwerpAmendement Geborgde zetels
InhoudProvinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11juli 2022, te Haarlem, ter vaststelling van de Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake geborgde zetels Besluiten de artikelen Artikel 1 B. in de bijlage van het hij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt: Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt ‘eenentwintig leden’ vervangen door ‘drieëntwintig leden’. b. In onderdeel d wordt ‘vier leden’ vervangen door ‘twee leden’.
FractieJA21
IndienerMantel, I.J.M. (JA21)
Mede-indiener
StemverhoudingUnaniem aangenomen
Datum PS7/11/2022
AgendapuntPS-vergadering 11-07-2022 > 14 Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake geborgde zetels (VD-42).
BijlageA58-2022 AANGENOMEN.