Amendementen


« Terug


ID107
NummerA1-2022
OnderwerpAmendement Tegengaan lichtoverlast Datacenters
InhoudPS besluiten het ontwerpbesluit in de voordracht als volgt aan te vullen: - , met dien verstande dat op pagina 18 aan de eerste paragraaf de onderstreepte tekst wordt toegevoegd: We werken samen met gemeenten uniforme vestigingsvoorwaarden uit. Om een goede landschappelijke inpassing, beeldkwaliteit, duurzaamheid en circulariteit te waarborgen wordt aanvullend ingezet op uniforme vestigingsvoorwaarden waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn, in het verlengde van de vestigingsvoorwaarden die de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer al gesteld hebben. Daarbij hebben we ook aandacht voor het voorkomen van lichthinder. De vestigingsvoorwaarden werken we uit in afspraken met de gemeenten waar zich nog datacenters mogen vestigen. In onze Omgevingsverordening nemen we de verplichting op dat gemeenten waar zich datacenters mogen vestigen tot deze afspraken komen, aanvullend op de regionale afspraken rond bedrijventerreinen. Toelichting Het streefbeeld in de Noord-Hollandse Datacenterstrategie is dat de impact van datacenters op de omgeving minimaal is. Daarbij is onder andere oog voor de landschappelijke inpassing. Bij reeds bestaande datacenters blijkt dat uitgebreide en felle verlichting één van de vormen van impact op de omgeving is. De provincie heeft de ambitie om de impact op de omgeving via verplichte vestigingsvoorwaarden te minimaliseren. Het is goed om expliciet te benoemen dat er daarbij ook aandacht is voor het voorkomen van lichthinder
Fractie CU
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: 50plus/pvdO, Liberaal Noord-Holland, SP Verdeel gestemd: VVD Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS1/31/2022
AgendapuntPS-vergadering 31-01-2022 > 10 Datacenterstrategie Noord-Holland (VD-07).
BijlageA1-2022 AANGENOMEN