Amendementen


« Terug


ID38
NummerA7-3/19-11-12
OnderwerpBegroting; Sensoor.
InhoudPS besluiten: * de begroting en meerjarenraming 2013- 2016 vast te stellen, bestaande uit de programmabegroting en de financiële begroting; * met dien verstande dat hierin de volgende budgetverhoging (p. 12 ontwerpbegroting 2013) wordt opgenomen (tabel zie ingevoegd bestand); * de dekking van € 316.000,-te halen uit het overschot van 4,4 miljoen op de begroting van 2013; * dit slechts gaat om 1 jaar in afwachting van de definitieve regeling vanuit het Rijk.
FractieCDA, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, VVD
IndienerCU-SGP (CU-SGP)
GroenLinks (GroenLinks)
CDA (CDA)
VVD (VVD)
PvdA (PvdA)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: D66/ONH/OBP. Voor: overige fracties (frct Boer afwezig).
Datum PS11/19/2012
BijlageA7-3/19-11-12