Amendementen


« Terug


ID40
NummerA9-1/17-12-12
OnderwerpRuimtelijke verordening Structuurvisie, artikel 34.
InhoudPS besluiten: * aan artikel 34 de volgende zin toe te voegen: 'In voorkomende gevallen worden Provinciale Staten vooraf geïnformeerd over het voornemen van Gedeputeerde Staten om ontheffing te verlenen'.
FractieCU-SGP
IndienerCU-SGP (CU-SGP)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: VVD/CDA/PVV/OBP. Voor: overige fracties (ONH/FNH afwezig).
Datum PS12/17/2012
BijlageA9-1/17-12-12