Amendementen


« Terug


ID99
NummerA23-2021
OnderwerpAmendement- NNN-waardig agrarisch natuurbeheer binnen het NNN
InhoudPS constaterend dat: Op Pagina 88 van de jaarstukken staat: Tekst : ‘’De provincie gaat eind 2022 stoppen met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (anlb) binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De reden hiervoor is dat het NNN een duurzaam ecologische structuur is en bij agrarisch natuurbeheer de primaire gebruiksfunctie ‘agrarisch’ blijft. Dit was al eerder besloten, maar is een jaartje later dan aanvankelijk gepland, omdat de lopende subsidies voor agrarisch natuurbeheer met een jaar verlengd zijn vanwege de vertraagde invoering van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.’’ Overwegende dat:  De huidige vorm van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (anlb) eind 2022 afloopt, maar dat niet betekend dat er geen nieuwe vormen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer meer mogelijk zouden zijn binnen het NNN.  De provincie in overleg is met diverse partijen waaronder grondeigenaren en grondgebruikers over NNN waardig agrarisch natuur- en landschapsbeheer binnen het NNN ook na 2022. Besluit om de tekst op pag 88 aan te passen door de onderstreepte gedeelten toe te voegen: ‘De provincie gaat eind 2022 stoppen met de huidige vorm van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (anlb) binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De reden hiervoor is dat het NNN een duurzaam ecologische structuur is en bij agrarisch natuurbeheer de primaire gebruiksfunctie ‘agrarisch’ blijft. Dit was al eerder besloten, maar is een jaartje later dan aanvankelijk gepland, omdat de lopende subsidies voor agrarisch natuurbeheer met een jaar verlengd zijn vanwege de vertraagde invoering van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De provincie in overleg is met diverse partijen waaronder grondeigenaren en grondgebruikers over nieuwe vormen van NNN-waardig agrarisch natuur- en landschapsbeheer die binnen het NNN toegepast kunnen worden na 2022’
Fractiefractie CDA
IndienerKoning-Hoeve, W. (CDA)
Mede-indiener
StemverhoudingVoor: VVD, D66, JA21, CDA, FVD, SP, CU, 50PLUS/PvdO, Fractie Baljeu Tegen: overige fracties
Datum PS6/28/2021
AgendapuntPS-vergadering 28-06-2021 > 9 Jaarstukken 2020 (VD-22).
BijlageA23-2021 AANGENOMEN.pdf