Amendementen


« Terug


ID98
NummerA22-2021
OnderwerpAmendement Jaarstukken 2020 Belemmeringen ganzenbeheer benoemd
InhoudBesluit om: De tekst in de jaarstukken 2020 aan te passen en de hierboven geciteerde tekst op pagina 90 te vervangen door de volgende tekst: ‘’Wanneer grondgebruikers niet belemmerd worden in hun mogelijkheden om hun gewassen te beschermen, hoeft de provincie geen tegemoetkoming uit te keren. In Noord-Holland is nog wel sprake van belemmeringen in de vorm van winterrust voor ganzen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het eigen risico voor agrarische ondernemers bij schade door ganzen verhoogd zal worden van 5% naar 20%. De voor 2020 geplande verhoging van dit eigen risico is, zoals per brief van 4 juni 2020 aan uw Staten meegedeeld, iets uitgesteld en zal per 1 mei 2021 worden ingevoerd
FractieCDA
IndienerKoning-Hoeve, W. (CDA)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: GL, D66, PVDA, PvdD, DENK Voor: Overige fracties Afwezig: dhr. Kohler
Datum PS6/28/2021
AgendapuntPS-vergadering 28-06-2021 > 9 Jaarstukken 2020 (VD-22).
BijlageA22-2021 AANGENOMEN.pdf