Amendementen


« Terug


ID103
NummerA29-2021
OnderwerpAmendement Achteruitgang biodiversiteit niet gestopt
InhoudPS besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit: De tekst op bladzijde 84: ‘Gelukkig begint het beleid voor herstel van de biodiversiteit, dat enkele decennia geleden is ingezet, ook vruchten af te werpen. De achteruitgang van de natuurkwaliteit in veel natuurgebieden lijkt gekeerd, zoals blijkt uit onze tweejaarlijkse rapportage over de staat van de biodiversiteit in Noord-Holland en onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving.’ te vervangen door de tekst: ‘De living planet index voor Nederland van het WNF laat nog steeds een dalende lijn zien. Over het algemeen genomen zien we ook in Noord-Holland dat de kwetsbare soorten het nog steeds zeer moeilijk hebben en achteruit blijven gaan.’
FractiePvdD
IndienerZoon, F.A.S. (PvdD)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FvD, PVV Fractie Baljeu, Liberaal N-H Voor; overige fracties
Datum PS11/8/2021
AgendapuntPS-vergadering 08-11-2021 > 9 Begroting 2022 en Memorie van Antwoord (VD-57).
BijlageA29-2021 AANGENOMEN