Amendementen


« Terug


ID45
NummerA9-3/PS23-09-2013
OnderwerpAmendement Visie NZKG 2040
InhoudPS besluiten om in de voordracht 37B 2013 de besluitvorming in de eerste alinea van het ontwerpbesluit (p. 6) als volgt aan te passen: "De Visie Noordzeekanaalgebied 2040 en de hierna beschreven besluiten van de Stuurgroep Visie Noordzeekanaalgebied 2040 vast te stellen als uitgangspunt voor provinciaal beleid:"
FractieCDA, D66, PvdA, VVD
IndienerCDA (CDA)
VVD (VVD)
PvdA (PvdA)
D66 (D66)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: GL/PvdD. Voor: overige fracties (OBP/FNH/Boer afwezig).
Datum PS9/23/2013
BijlageA9-3 PS 23-09-2013