Amendementen


« Terug


ID95
NummerA1-2021
OnderwerpAmendement op De Voedselvisie 2020- 2030
InhoudPS stelt voor de Voedselvisie te amenderen (aan te vullen) op / met: Op pagina 3, in het Voorwoord, 3e alinea: De provincie streeft naar een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Te wijzigen in: De provincie streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Op pagina 8, Doelen van de Voedselvisie, achter ‘sociaal’: Er is in 2030 meer maatschappelijke waardering (ook financieel) voor de agrarische sector, vanuit de wisselwerking tussen boer en burger en stad en platteland en de bewustwording van de effecten van voedselproductie op de omgeving. Te wijzigen in: Wij streven er naar dat in 2030 gezonde voeding (financieel) bereikbaar is voor alle inwoners van Noord Holland en (*) er is in 2030 meer maatschappelijke waardering (ook financieel) voor de agrarische sector , vanuit de wisselwerking tussen boer en burger en stad en platteland en de bewustwording van de effecten van voedselproductie op de omgeving. (*) Elders in de Voedselvisie wordt deze tekst herhaald, ook voor deze stukjes tekst geldt dezelfde wijziging.
FractiePvdA
IndienerJellema, A.A.J. (PvdA)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, FvD, PVV, Fractie Baljeu Voor: overige fracties. Afwezig: 50plus/PvdO
Datum PS2/1/2021
AgendapuntPS-vergadering 01-02-2021 > 9 Voedselvisie 2020-2030 (VD-01).
BijlageA1-2021 AANGENOMEN